Företagscentralen är ett etablerat företag inom nykundsbearbetning och långsiktiga affärsrelationer. Att vårda befintliga kundrelationer tid och engagemang, och många gånger innebär det att nykundsbearbetningen blir lidande. Att få in nya kunder är dock en förutsättning om man vill uppnå tillväxt och utveckling på sikt.   Därför hjälper vi till med just detta.

Företagscentralen jobbar med några av Sveriges största varumärken och vet därav att kvalité och anpassbarhet är extremt viktigt. I Dagens läge utformar vi även manus och kvalitetssäkrar alla våra säljare,

Alla företag har sin affärsidé, vision och stil. Vi anpassar oss efter er till den mån ni kräver.

Mediebyråverksamhet och annonsförsäljning

   5-9

Här finns vi