Jakkal AB

2 lediga jobb

Jakkal är ett konsultbolag bestående av ett tekniskt kunnigt team med lång erfarenhet av produkt- och produktionsutveckling. 

Jakkal erbjuder kompetenta medarbetare inom automation, mekanik, el, logistik, programmering, produktionsteknik och projektledning genom kompetens in-house, specialistkonsulting samt resurskonsulting ute hos kund.

Vi utnyttjar vår samlade kompetens för att lösa våra kunders behov. Vår målsättning är att hjälpa våra kunder att bli mer konkurrenskraftiga genom att utveckla effektiva, lönsamma och smarta lösningar. Vi kan leverera nyckelfärdiga utrustningar, där vi ansvarar för förstudier, konstruktion, tillverkning, programmering, installation, driftsättning samt slutdokumentation inklusive CE-märkning. Vi hjälper gärna till hela vägen till mål, men vi anlitas även för del-faser i projekt samt som systemleverantör.

Vi kan även hjälpa till med bemannings- och rekryteringstjänster främst inom industrin via vårt bolag Jakkal Resourcing AB.

Teknisk konsultverksamhet inom industriteknik

   20-49

Här finns vi