Marcus Assistans AB

1 000 lediga jobb

Marcus Assistans startades 2001 och är från början ett renodlat familjeföretag. I mars 2016 öppnade vi upp för ett delägarskap tillsammans med Aberia Healthcare för att gynna företagets tillväxt och utveckling. Vår tjänstemannastab består idag av Verkställande Direktör, Ekonomichef, Kvalitetschef, Utvecklingsdirektör, HR-direktör, Affärsområdeschef, Verksamhetschef, löneadministrationsavdelning och våra kund-och assistentansvariga. Aberia Healthcare är majoritetsägare i Marcus Assistans.

Vi tror på personliga assistanslösningar, personlig service och vår strävan som företag är att ständigt utvecklas tillsammans med våra brukare och anställda.

Vi har kontor på följande orter; Stockholm, Örebro och Linköping.
Öppna sociala insatser för personer med funktionshinder

   200-499

Här finns vi