Trädgårdsteknik i Mellansverige AB grundades 2007 och inriktar sig främst på markanläggning, underhåll och parks- kötsel i huvudsak åt offentlig sektor i mälardalsregionen. Idag har företaget totalt 35 medarbetare utspridda på tre filialer i Örebro, Enköping och Stockholm. Trädgårdsteknik utför entreprenaduppdrag, vägdrift samt park- och natur- vårdsskötsel av cirka 450 ha park, natur och fastighetsmark.

Trädgårdsteknik i Mellansverige kan erbjuda ett varierande arbete där ingen dag är den andra lik. Personalen är företagets absolut största resurs, därför tas den hand om. Årliga utvecklingssamtal med personlig kompetensutvecklingsplan gör att du får möjlighet att utvecklas inom verksamheten. 

Frihet under ansvar är vårt motto, därför är ansvarstagande och samarbetsförmåga egenskaper samtliga av företagets medarbetare besitter.


Fastighetsrelaterade stödtjänster

   20-49

Här finns vi